Doğru Bilinen Yanlışlar
Doğru Bilinen Yanlışlar
Bu konuda lojistik sektöründe, diş izleri aşınmış tabiri caizse kabak olarak nitelendirilen lastiklerin kayma yaptığına dair çok büyük bir yanlış algı hâkimdir.
Gelin deponuz için doğru makine ve ekipmanı birlikte seçelim!
Gelin deponuz için doğru makine ve ekipmanı birlikte seçelim!
Hangi maksatla kullanacaksınız? Yükleme-boşaltma, taşıma, depolama-istifleme, sipariş hazırlama, hangisi? Önemli olan en efektif makineyi seçmektir. Neden kullanmayacağınız yetenekler ve özellikler için ödeme yapasınız? Ya da daha düşük performansla çalışasınız? Her görev için en uygun makine ve ekipmanı en verimli şekilde ve en yüksek performansla kullanabilecek şekilde sizlerin seçimine sunuyoruz.