Sitemizden Sipariş vererek, aşağıdaki Genel Tanımlar ve Koşullarını kabul etmiş olmaktasınız. Genel Tanımlar ve Koşullar doğrultusunda, sitemizden bir ürün siparişi vermeniz halinde bu siparişin ‘’Sözleşmeye Davet’’ olarak addedileceğini, iradelerin karşılıklı uygun olması halinde tarafınızla ayrıca bir sözleşme imzalanacağını ve işbu sözleşmenin imzalanması akabinde hüküm doğurmaya başlayacağını belirtiriz. Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmek için, lütfen Genel Tanımlar ve Koşulları dikkatlice okuyunuz. 
 
GENEL TANIMLAR VE KOŞULLAR

Satıcı - Jungheinrich İstif Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. / Jungheinrich

Alıcı – www.jungheinrich-shop.com.tr alan adlı Siteye üye olarak, ‘’Hesap’’ açmış bulunan ve bu hesap üzerinden ‘’Sipariş’’ veren ve siparişin akabinde taraflar arasında akdedilecek ‘’Sözleşme’’yi imzalamaya yetkili gerçek/tüzel kişi

Kullanıcı -Hesap oluşturma işleminden sonra, Genel Tanımlar ve Koşullar bölümünü kabul ederek, kendisini tanımlayan gerçek/tüzel kişi.

Hesap – Bir email adresi ve şifre ile giriş yapılan ve Kullanıcı/Alıcı’ya Sipariş vermesi imkânı sağlayan ve yapılan tüm işlem bilgilerini içeren bölüm.

Site –Almanya’da mukim Jungheinrich AG adına tescilli www.jungheinrich-shop.com.tr alan adı.

Sipariş – Satıcı ile Alıcı arasında, Alıcı’nın Site’de mevcut olan ve/veya ileride yer alabilecek Ürün ve Hizmetleri satın almak niyetini gösteren elektronik talep formu

Ürün ve Hizmetler – Sözleşme’nin akdi ile Satıcı tarafından Alıcı’ya temin edilecek Site’de yer alan Sipariş’teki herhangi bir ürün ya da hizmet

Sözleşme – Site üzerinden Alıcı tarafından gerçekleştirilen Sipariş işleminin sonucunda ilgili ürün veya hizmet için hazırlanan ve karşılıklı olarak mutabık kalınarak Satıcı ve Alıcı tarafından imzalanan anlaşma

İçerik – Site’de yer alan ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü yazılı görsel bilgi

SÖZLEŞME SÜRECİ

Kullanıcı/Alıcı www.jungheinrich-shop.com.tr alan adlı Siteye üye olarak, bir ‘’Hesap’’ açabilecek ve bu hesap üzerinden ‘’Sipariş’’ verebilecektir.

Kullanıcı/Alıcı, tarafınca belirlenen şifrenin kaybedilmesi ya da hesapta bilgisi dışında işlem yapılması halinde derhal Satıcı’yı bilgilendirmekle yükümlüdür. Kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Alıcı tarafından oluşturulduğundan, bu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı/Alıcı’nın sorumluluğunda olup, gerçekleştirilen işlemlerin tamamından da Alıcı sorumludur.


Alıcı, Site’den bir Sipariş girişi yapmakla, Satıcı’nın iletişim kanallarından herhangi biri ile (telefon, www.jungheinrich-shop.com.tr ya da e mail gibi ) tarafına ilgili hizmet ya da ürünün Sözleşmesinin gönderilmesini talep eder. İşbu Sipariş emri, ‘’Sözleşmeye Davet’’ olarak addedilecektir.

Sipariş’in verildiğine dair www.jungheinrich-shop.com.tr sitesinden otomatik bildirimin Satıcı’ya ve Alıcı’ya ulaşması sadece bilgilendirme amaçlı olup, Sipariş’in kabul edildiği anlamına gelmemektedir.

Jungheinrich Türkiye’nin satış temsilcisi tarafından

-Sözleşme,

-Banka Bilgileri

-Ödeme Şartlarını içeren bir e mail Alıcı’ya gönderilir.

Alıcı’nın tarafına gönderilen yukarıdaki email’in ekindeki sözleşme koşullarını kabul etmesi ve kaşe ve imzalı olarak Satıcı’ya göndermesi ile taraflar arasındaki sözleşme tüm hükümleriyle kurulmuş olacaktır.

Bu doğrultuda; salt sipariş verilmesi Alıcı’ya herhangi bir borç ödeme yükümlülüğü doğurmadığı gibi, Jungheinrich Türkiye açısından da satışa ilişkin bir yükümlülük doğurmamaktadır.

Taraflar arasında sözleşmenin açıklandığı üzere imzalanmasını müteakip 5 (beş) işgünü içerisinde, Alıcı sözleşme bedelini nakit olarak Satıcı’nın banka hesap numaralarına havale edecektir.

Sözleşme bedelinin Satıcı hesaplarına geçmesini takiben 2 (iki) işgünü içerisinde de Satıcı ürün veya hizmeti Alıcı’ya kargolayacaktır. Kargo teslim süresi Alıcı’nın teslim yerine ve kargo şirketinin teslimat usullerine göre farklılık gösterebilir. Kargodan ürünü teslim alma yükümlülüğü münhasıran Alıcı’ya aittir.

ÖDEME FATURA

www.jungheinrich-shop.com.tr sitesinde yer alan Ürün ve Hizmetlere ilişkin fiyatlara KDV dahil değildir.

Her bir sipariş için sözleşme bedeli, ödeme yöntemi ve ödeme vadesi ayrı olarak belirlenir. Satıcı teslim edilen Satış ve Hizmet’e ilişkin fatura düzenleyecek, Alıcı, fatura bilgilerini Satıcı’ ya temin edecektir.

Satıcı, Alıcı’nın hesabına ya da e mail adresine faturayı sadece elektronik olarak gönderecektir. Siparişe ilişkin faturanın doğru şekilde iletilmesi için Alıcı, hesap bilgilerini, Sipariş ile ilgili belge ve bilgileri her zaman güncel tutmakla yükümlüdür.

TEKNİK SERVİS VE GARANTİ KOŞULLARI

Ekipmanlar CE kurallarına tabidir.

Satıcı tarafından satılan, Dizel forkliftler ve Akülü istifleyici ekipmanlar için üretimden kaynaklı hatalara karşı 1 Yıl veya 1200 Saat’tir ( Hangisi önce dolarsa). Çalışma saatinin elektronik sayaç üzerinde izleme imkânı olmayan mekanik ekipmanlar için üretimden kaynaklı hatalara karşı garanti süresi 1 Yıl’ dır. Garanti süresi, ekipmanların kullanma kılavuzlarında belirtilen periyodik bakımlarının Satıcı’nın Teknik ekipleri tarafından düzenli olarak yapılması şartı ile geçerli olacaktır.

 1. Garanti kapsamındaki bir makinede bakımsızlıktan dolayı herhangi bir arıza meydana gelirse, makine garanti dışı değerlendirilir.
 2. Garanti süresi ekipmanların teslim tarihi ile başlar. Teslim tarihinden sonra, makine herhangi bir nedenden dolayı kullanılmazsa bile garanti başlangıcı olarak sevk tarihi esas alınır

Garanti süresince ekipmanlara Satıcı’nın Teknik personeli dışında yetkisiz müdahalede bulunması durumunda ekipmanlar garanti kapsam dışı bırakılacaktır. Garanti kapsamında yapılacak tüm yedek parça değişim ve onarım işlemleri yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Makine üzerinde herhangi bir orijinal olmayan parça tespit edilmesi durumunda makine garantisi iptal edilecektir.

SATICI ithalatçı firma olarak üretimden veya işçilikten kaynaklı arızalı parçaları, aşağıda yer alan durumlar haricinde değiştirebilir veya onarabilir.

Aşağıda yer alan durumlarda ekipmanlar garanti kapsam dışı değerlendirilir:

 • Kazalar, patlamalar, doğal afetler
 • Dikkatsiz kullanımdan kaynaklı durumlar,
 • Aşırı yükleme (ekipman üzerinde bulunan rezidüel kapasite sınırlamalarına uyulmaması),
 • Ekipmanın, kullanıcı el kitabında belirtilen şartlara uyulmaması,
 • Satıcı Tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce yapılan tamirat, modifikasyonlar,
 • Ekipmanın uygun olmayan çevresel koşullarda muhafaza edilmesi,
 • Kullanım kapasitesine uygun olmayacak şekilde kullanım
 • Yapısal değişiklikler veya kullanıcı kaynaklı hasarlar,
 • Ekipman çalışma saati göstergesindeki hasarlar veya bu gösterge üzerinden operasyon saatinden bilgi almanın imkânsız olması,
 • Ekipman seri numarasının yazıldığı yerlerde hasar oluşması veya silinmesi,
 • Patlayıcı ortamda kullanım,
 • Kullanıcı el kitabında belirtilen bakım sürelerine uyulmaması,
 • Satıcı tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce yapılan müdahalelerde,
 • El kitabında yer alan yakıt ve yağlama direktiflerine uyulmaması durumunda,
 • Ekipman üzerinde yer alan standart parçaların haricinde, parça çıkarılması veya orijinal olmayan parçaların eklenmesi durumunda,
 • Ekipman satın alındıktan sonra arıza veya eksikliklerin Satıcı’ya yazılı olarak bildirilmemesi durumunda,
 • Makinede bulunan ve kullanıma bağlı aşınarak bozulan parçalar (Sarf malzemeler: Teker, kontaktör - filtre, korna, ampul vb.) garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

Teknik servis işlemlerinde herhangi bir aksaklığın olmaması için garanti süresi içinde ekipman yer değişikliğinin yazılı olarak Satıcı’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Ekipmanı satın alan veya kullanıcısı periyodik bakım zamanlarını, ekipmanlar için hazırlanmış olan kullanıcı el kitabında yer aldığı gibi, bakım periyod aralığının dolmasına 50 saat kala ve/veya en az 5 iş günü öncesinden bildirmekle yükümlüdür ve periyodik bakım evraklarını saklamakla yükümlüdür.

Makine, kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara göre doğru ve eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır. Zemin ve ortam koşulları kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara göre makinenin çalışmasına uygun olmalıdır.

Kullanıcının ihmalinden ya da yetersizliğinden kaynaklanan kazaların oluşması halinde Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Alıcı, periyodik bakım belgelerini kontrol ve muhafaza ile yükümlüdür.

Alıcı günlük kullanım ve bakım işlerini Kullanım Kitapçığına uygun olarak yapmakla ve kaydetmekle yükümlüdür.

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında www.jungheinrich-shop.com.tr web sitemizde işlem yapan Alıcı/Kullanıcıların kişisel verileri rızaları dâhilinde ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketimiz tarafından işlenmektedir. Bu kapsamda hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve ‘’Aydınlatma ve Rıza Metni’’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere tarafımızca işlenebilir ve yurt içi ve yurt dışındaki 3. Kişilere aktarılabilir. Kişisel verilerin ve çerez (cookie) kullanımına ilişkin genel gizlilik kurallarını düzenleyen kapsamında www.jungheinrich-shop.com.tr sitesinde yer alan ‘’Aydınlatma ve Rıza Metni’’ni https://www.jungheinrich.com.tr/veri-guevenligi/ dikkatlice okuyunuz.

Alıcı’nın siteye verdiği kişisel veriler, sahtecilik, dolandırıcılık, Site’nin kötüye kullanımı, yasal mevzuat anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere yasal mercilerin talebi üzerine ilgili kurumlara iletilebilecektir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.jungheinrich-shop.com.tr sitesinde ‘’JUNGHEINRICH’’ markası ve logosu, Site’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ait türlü fikri mülkiyet haklarının tamamı JUNGHEINRICH AG’ye aittir. Söz konusu hakların JUNGHEINRICH AG’nin izni olmaksızın kullanılması, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi, çoğaltılması vb. yasaktır. 

Kullanıcı’nın siteyi, hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanması, Site’deki görsel ve verilerden herhangi bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratması, Site’ye yetkisi olmadığı halde izinsiz girilmesi, dolandırıcılık vb. suç teşkil eden fiillerde bulunulması, Site’ye müdahalede bulunması, Site’nin değiştirilmesi, bozulması, ters mühendislik yapılması, yükleme yapılması, kopyalanması, yayınlanması, gerçek olmayan bilgilerle hesap açılması, tarafına ait olmayan başka bir Kullanıcı’nın hesabının izinsiz kullanılması, Site’ye, Site’nin veri tabanına virüs vb. herhangi bir şekilde içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması; Site’deki her tür bilginin ticari amaçla olsun/olmasın kullanılması, Site’ye yönelik otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımların veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanması, yayınlanması, virüs, trojan kullanılması kesinlikle yasaktır. Aleyhe durumun tespiti halinde yasal yollara müracaat edilecektir.

DİĞER HÜKÜMLER

Satıcı ile müşteriler arasındaki anlaşmazlıkların taraflarca dostane yollarla halli esastır. Bunun mümkün olmaması halinde hukuki anlaşmazlıklar hakkında Türk Hukuku uygulanır ve İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

Sitede yer alan ürünlere ilişkin tipografik hatalarda Satıcı’nın kayıtları esas alınır, böylesi durumlarda Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır

Satıcı, Sipariş’deki Ürün ve /veya Hizmetlerin miktarını haklı nedenlerin mevcudiyeti halinde, değiştirme hakkını saklı tutar.

Satıcı işbu ‘’Genel Hüküm ve Koşullar’’da dilediği zaman değişiklik yapabilecektir, yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı anda hüküm doğurur.

Functional Cookies are disabled!

If you like to talk to a professional agent via chat you need to give us permission to enable functional cookies. We can enable for you if you press the button bellow or you can configure the cookies by chosing cookie settings bellow.